+48 17 307 07 66

--- Autor: ---

Władza rodzicielska a alimenty

16 stycznia 2019

W praktyce często okazuje się, że wielu Klientów ma błędne wyobrażenie, iż władza rodzicielska wiąże się nierozerwalnie z kwestią kontaktów oraz alimentów na dziecko. W niniejszym artykule szczegółowo zostanie przedstawione zagadnienie związane z relacją władzy rodzicielskiej, jej ograniczeniem oraz pozbawieniem, a kwestią obowiązku alimentacyjnego.   Obowiązek alimentacyjny wobec...

Czytaj dalej

Znęcanie się jako przestępstwo

2 stycznia 2019

Przemoc, zarówno fizyczna jako i psychiczna jest poważnym problemem powszechnie występującym w wielu społeczeństwach. Przestępstwo znęcania się jest niestety jednym z najczęściej pojawiających się na wokandzie sądowej, które zostało zakwalifikowane przez ustawodawcę jako przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece i zostało uregulowane art.207 ustawy z dnia 6 czerwca 1997...

Czytaj dalej

Odpowiedzialność karna za niepłacenie alimentów

18 grudnia 2018

Niejednokrotnie dłużnicy alimentacyjni nie zdają sobie sprawy z faktu, że brak systematycznego regulowania zobowiązań alimentacyjnych może nieść ze sobą konsekwencje karne. Wskazać bowiem należy, że obowiązujące przepisy prawa przewidują odpowiedzialność karną za niepłacenie alimentów. Uchylanie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego jest przestępstwem, potocznie zwanym przestępstwem niealimentacji i zostało...

Czytaj dalej

Egzekucja postanowienia o kontaktach z dzieckiem

26 listopada 2018

Sytuacje, w których pomimo sądowego regulowania kontaktów z dzieckiem, drugi rodzic utrudnia kontakt z dzieckiem zdarzają się niezwykle często. Gdy konflikt między rodzicami jest duży, robią oni wszystko, byleby "zrobić sobie na złość". W pratyce najczęściej mamy do czynienia z następującymi przypadkami. Pierwszy, kiedy rodzic, u którego dziecko stale...

Czytaj dalej

Zmiana postanowienia o kontaktach z dzieckiem

26 października 2018

Orzeczenie w przedmiocie kontaktów z dzieckiem jest jednym z wielu obligatoryjnych elementów wyroku rozwodowego. Jednak może zdarzyć się sytuacja kiedy orzeczenie to, z różnych względów, należy zmienić. Co istotne, zmiana postanowienia o kontaktach z dzieckiem nie jest jednak wykluczona.    W niniejszym artykule szczegółowo opiszemy przesłanki zmiany orzeczenia...

Czytaj dalej