Blog

Jak używać cudzy znak towarowy aby nie łamać prawa?

W pierwszej kolejności należy krótko wskazać, że znakiem towarowym jest oznaczenie, możliwe do przedstawienia w sposób graficzny. Bardzo istotnym elementem znaku towarowego jest jego indywidualny charakter – umożliwia to proste rozróżnienie produktu lub usługi danego przedsiębiorcy na rynku. Ma on istotne znaczenie przy budowaniu wizerunku oraz reputacji danej marki. Znakiem towarowym według polskiej ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej również jako: „Ustawa”) może być wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Najczęściej jednak mamy do czynienia z rejestracją znaków towarowych będących logotypami przedsiębiorstwa, zazwyczaj w formie znaku słowno-graficznego.

Co do zasady, zarejestrowanie znaku towarowego daje jego właścicielowi prawo do zakazania używania oznaczenia każdemu, kto używa znaku chociażby podobnego dla produktów/usług, dla których dokonano rejestracji. Jednocześnie, przepisy prawa własności przemysłowej przewidują pewne ograniczenia tak szerokiej ochrony. 

Spis treści

Ograniczenia ochrony

Jednym z ograniczeń prawa ochronnego na znak towarowy jest korzystanie z cudzego znaku w celach informacyjnych. Możliwość taka przewidziana została w art. 156 ust. 1 Ustawy, „Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania w obrocie przez inne osoby: (…) zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi (…)”. Również w ustawodawstwie unijnym, w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2017/1001 (dalej również jako: „Rozporządzenie”), wskazano na takie wyłączenie ochrony w stosunku do unijnych znaków towarowych: „właściciel unijnego znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym: (…) unijnego znaku towarowego do celów wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego, w szczególności w przypadku gdy użycie tego znaku towarowego jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności jako akcesoriów lub części zamiennych”.

Na podstawie powyższego podsumować można, że możliwe jest stosowanie zarejestrowanego znaku towarowego w celach informacyjnych. 

Używanie logotypu BMW w reklamie przez dealera samochodowego – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

Opisując dozwolony użytek znaków towarowych w celach informacyjnych warto przytoczyć sprawę rozpatrywaną przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod sygnaturą akt XXII GWzt 6/08. 

W przedmiotowej sprawie przedstawiciele BMW pozwali właściciela zakładu handlowo‐usługowego w którym prowadził on sprzedaż samochodów używanych, a także świadczył samochodowe usługi naprawcze. Pozwany stosował oznaczenia BMW zarówno na swojej stronie internetowej, jak i na tablicach informacyjnych znajdujących się w okolicach miejsca prowadzenia działalności. Stosowano zarejestrowany znak słowno-graficzny BMW, inaczej logo. 

W wyroku zakazano pozwanemu używania znaku towarowego BMW. Sąd przyznał, że wyłączność  uprawnionego w zakresie używania wspólnotowego znaku towarowego nie jest nieograniczona, m.in. poprzez art. 12 Rozporządzenia, jednakże osoba, która znaku tego będzie używać, musi dokonywać tego zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Sąd uznał, że niedopuszczalne jest użycie znaków BMW w celu reklamowania sprzedaży lub naprawy samochodów marki BMW, jeżeli sposób ich użycia mógłby wywołać wrażenie u odbiorców co do istnienia związków handlowych między uprawnionym do znaku a używającym go.

Jak używać cudzy znak towarowy aby nie łamać prawa?

Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule, podkreślić trzeba, że dozwolone jest korzystanie ze znaków towarowych w celach informacyjnych, jednakże tylko wtedy, który gdy odpowiada to usprawiedliwionym potrzebom używającego jak i jego klientów oraz gdy będzie zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle. Nie będzie to miało miejsca w sytuacji, gdy korzystanie z oznaczenia:

– może sprawiać  wrażenie istnienia powiązań  gospodarczych między osobą  trzecią a właścicielem znaku towarowego;

– narusza wartość  znaku poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego albo renomy;

– prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku.

Na podstawie omawianego wyroku, można wysnuć następujące wnioski. Niemożliwym jest, by sprzedawca części czy warsztat samochodowy całkiem uniknęli używania znaków towarowych producentów w swojej działalności, jednakże nie może być dozwolone ich użycie w stopniu nadmiernym. Serwis samochodowy nie może eksponować cudzych znaków towarowych tj. umieszczać na budynkach, tablicach informacyjnych, banerach cudzego znaku w rozmiarach wykraczających ponad potrzebę uzasadnioną informacją dla klientów, bądź w rozmiarach przewyższających dane o swoim własnym przedsiębiorstwie. Podobnie może mieć to miejsce w domenie internetowej, choćby nawet przedsiębiorca sprzedawał poprzez tę stronę części danego producenta. 

Podsumowanie

Podsumowując, dozwolone jest posługiwanie się zarejestrowanym znakiem towarowym w celu poinformowania klientów o swoich usługach czy towarach. Nie można jednak nadmiernie go eksponować, ani przedstawiać w sposób, który może wprowadzać klientów w błąd np. co do istnienia związków z właścicielem prawa do danego oznaczenia. 

Jeżeli zainteresował Państwa opisany wyżej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 17 307 07 66, +48 12 307 09 88 lub e-mail: kancelaria@ktmh.pl) oraz do umówienia spotkania w biurze Kancelarii w Rzeszowie lub Krakowie.

Julia Bonusiak

Jestem aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Specjalizuje się w zakresie zagadnień prawa bankowego, windykacji należności Klientów, prawa cywilnego oraz wsparciem w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Kontakt
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię TMH zawarto w Polityce prywatności.

Kancelaria Prawna TMH

Kancelaria Prawna TMH – Rzeszów
ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66
Kancelaria Prawna TMH – Kraków
Rynek Dębnicki 6/3
30‑319 Kraków

Tel: (12) 307 09 88
Ocena Google
5.0
Na podstawie 114 recenzji
×