БЛОГ

Zakaz handlu w niedzielę – od kiedy i kogo obowiązuje?

1 marca 2018 r. wchodzi w życie ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Ustanawia ona zasady dotyczące ograniczeń handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele, święta oraz w dniu 24 grudnia i sobotę poprzedzającą święto Wielkiej Nocy.

Co ważne, dotyczy ona wszystkich przedsiębiorców wykonujących zarobkową działalność handlową, jednak ustawa przewiduje aż 32 wyjątki, których zakaz handlu nie będzie dotyczył.

Ustawa nie zakazuje jedynie handlu, ale także wszystkich czynności związanych z handlem w placówkach handlowych oraz powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, takich jak np. prace magazynowe i inwentaryzacja.

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę

5 lutego 2018 roku w dzienniku ustaw opublikowano ustawę z 10 stycznia o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Ustawa ta budziła wiele kontrowersji już w trakcie powstawania.

O temacie wolnych niedziel mówiło się od dawna. Proponowana była przez „Solidarność” już w 2015 roku. Ostatecznie powstał projekt obywatelski zaproponowany przez komitet. Miał on jednak wiele kontrowersyjnych zapisów, m.in. zakładał zamknięcie sklepów w każdą niedzielę (bez okresu przejściowego), zakaz handlu dotyczył również sklepów internetowych. Jednak najwięcej emocji wzbudził przepis mówiący o karze więzienia za łamanie zakazu handlu w niedzielę, w dodatku zapis ten można było tak interpretować, że karze tej mógł podlegać również dokonujący w takim dniu zakupów.

Zakaz handlu w niedzielę – od kiedy zaczyna obowiązywać?

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 roku. W tym roku wolne od handlu będą dwie niedziele w miesiącu. Ma się to jednak zmienić i w 2019 roku wolne będą już 3 niedziele. Wszystko to, aby docelowo do 2020 roku handel w niedziele został całkowicie zakazany.

W 2018 roku handel będzie dozwolony jedynie w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Dodatkowo zakaz handlu dotyczył będzie świąt oraz dni dotychczas ustawowo wolnych od pracy. Wynika z tego, że w tym roku 23 niedziele będą objęte zakazem handlu:

 • W marcu wolne od handlu będą dwie następujące po sobie niedziele: 11 oraz 18.
 • W kwietniu zakaz handlu dotyczyć będzie prawie wszystkich niedziel: 1, 8, 15 i 22.
 • W maju: w niedziele 13 i 20.
 • W czerwcu: 10 i 17.
 • W lipcu aż 3 niedziele będą wolne od handlu: 8, 15 i 22.
 • W sierpniu: 12 i 19.
 • Wrzesień: niedziele wypadające 9, 16 i 23.
 • Październik: 14 i 21.
 • W listopadzie sklepy będą zamknięte 11 oraz 18.
 • W grudniu nie zrobimy zakupów w niedzielę 9.

Kogo obowiązuje zakaz handlu w niedzielę?

Zakaz handlu w świetle ustawy dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą zarobkową działalność handlową. Zakaz jednak nie dotyczy osób, które prowadzą handel wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. Oznacza to, że właściciel może w niedziele prowadzić, np. sprzedaż, jednak musi robić to samodzielnie, bez pomocy pracowników.

Zakaz handlu w niedzielę – wyjątki

Ustawa przewiduje aż 32 wyjątki miejsc, w których ograniczenie handlu nie znajduje zastosowania. Zakazy nie obowiązują m.in.:

 • na stacjach paliw,
 • w aptekach,
 • w punktach aptecznych,
 • w lecznicach dla zwierząt,
 • w placówkach pocztowych,
 • na dworcach i portach lotniczych,
 • w sklepach internetowych,
 • w placówkach z przeważającą działalnością gastronomiczną,
 • w sklepach z pamiątkami i dewocjonaliami,
 • w placówkach prowadzących działalność związaną z kulturą, sportem, oświatą czy turystyką.

Innymi wyjątkami od ograniczeń są konkretne dni, w jakich zakaz nie obowiązuje. Punkty handlowe mogą być otwarte w dwie kolejne niedziele przed Bożym Narodzeniem, jedną niedzielę przed Wielkanocą, a także w ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu, chyba, że w taką niedzielę przypada święto. Ponadto, 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy sklepy muszą być zamykane o godzinie 14:00, nawet jeżeli Wigilia przypada w niedzielę.

Kary

Naruszenie zakazu handlu w niedzielę i święta stanowi wykroczenie, za które grozi kara grzywny od 1.000 złotych do nawet 100.000 złotych. Jednak, w przypadku, gdy łamanie omawianej ustawy jest wykonywane w sposób złośliwy lub uporczywy, stanowi przestępstwo zagrożone grzywną lub nawet karą pozbawienia wolności.

Podsumowanie

Począwszy od 2020 roku handel będzie zakazany w 45 niedziel w roku. Tylko pojedyncze, tzw. niedziele handlowe będą zezwalać na prowadzenie handlu. Powstała ustawa wkrótce wchodzi w życie, a zewsząd dochodzą głosy i pomysły przedsiębiorców o sposobach obchodzenia zawartych w niej zakazów.

Kancelaria prawna TMH udziela porad prawnych dla Klientów, którzy są zainteresowani uzyskaniem porady prawnej dotyczącej możliwości prowadzenia przez nich określonej działalności w niedziele. W szczególności, prawnicy Kancelarii TMH dokonują pogłębionej analizy możliwości zastosowania w konkretnej sprawie wyjątków ustawowych, w których możliwe będzie prowadzenie handlu również w niedzielę.

Julia Bonusiak – prawnik Kancelarii TMH

Форма oбратной cвязи
Предоставленные Вами персональные данные будут обрабатываться с целью и в объеме, необходимом для ответа на запрос. Правовой основой для обработки в этом случае является ст. 6 абз. 1 букв. f GDPR, то есть законный интерес администратора в форме делового контакта с пользователями сайта. Предоставление Ваших персональных данных является добровольным, однако необходимо для рассмотрения Вашего дела. Более подробная информация об обработке Ваших персональных данных Юридической Компанией TMH приведена в Политике конфиденциальности.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ TMH

ул. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

тел.: (17) 307 07 66

Rynek Dębnicki 6/3
30‑319 Kraków

тел.: (12) 307 09 88

Google Рейтинг
5.0
На основе отзывов: 90
×