+48 17 307 07 66

TMH Kancelaria

Kancelaria adwokacka w Rzeszowie - TMH. Header

Kancelaria Prawna TMH

Kancelaria TMH zajmuje się świadczeniem kompleksowej obsługi prawnej dla klientów korporacyjnych oraz indywidualnych.  Wyróżnia nas przede wszystkim umiejętność łączenia akademickiej wiedzy teoretycznej z praktyką.

Naszym najważniejszym celem jest realizacja zamierzeń Klientów, co umożliwia nam bezkompromisowe podejście do każdej sprawy. Posiadane przez nas doświadczenie pozwala nie tylko na dostrzeżenie istoty problemu, lecz przede wszystkim na zaproponowanie optymalnego rozwiązania.

Uważamy, że sukces jest wynikiem właściwych decyzji, a naszą rolą jest pomoc w ich podjęciu.

Więcej

Kancelaria prawna TMH zajmuje się świadczeniem kompleksowej obsługi prawnej dla klientów korporacyjnych oraz indywidualnych. Działamy w szczególności na terenie Rzeszowa i województwa podkarpackiego, jednakże świadczymy także usługi prawne dla Klientów z Krakowa, Katowic, Łodzi i Warszawy. Wyróżnia nas przede wszystkim umiejętność łączenia akademickiej wiedzy teoretycznej z praktyką. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak istotna jest więź łącząca prawnika (adwokata lub radcę prawnego) z Klientem, która jest oparta na zaufaniu. Przykładamy szczególną wagę do rozmowy, w trakcie której można zebrać wszystkie informacje niezbędne do udzielenia właściwej (dobrej) porady prawnej.

W trakcie funkcjonowania Kancelarii prawnej TMH w Rzeszowie, zwróciliśmy uwagę na specyfikę działalności w tym mieście, co pozwala naszym prawnikom na skuteczną pomoc przy rozwiązywaniu problemów prawnych. Często spotykamy się z pytaniem, jak wybrać dobrego adwokata lub dobrego radcę prawnego lub też co wyróżnia skutecznego prawnika. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie na rynku rzeszowskim, odpowiedź na to pytanie jest wypadkową podejścia do Klienta, wiedzy, skuteczności działania oraz szybkości reakcji. Dla naszych prawników najlepszą rekomendacją pozostaje jednak zadowolenie Klientów i udzielane przez nich rekomendacje.

Prawnicy Kancelarii prawnej TMH (zarówno adwokaci jak i radcowie prawni) oferują doradztwo w zakresie prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego. Swobodnie poruszają się w obszarze tematów dotyczących własności intelektualnej, takich jak prawo autorskie, ale także prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji i ochrony dóbr osobistych. Kolejny obszar działań kancelarii to prawo spółek i papierów wartościowych. Nasi radcowie prawni pomagają na każdym etapie: od powstania (i rejestracji spółki), poprzez przekształcenia, podziały i łączenia spółek, aż do ich likwidacji – Kancelaria prawna TMH służy w tym zakresie wiedzą i doświadczeniem.

W zakresie ochrony danych osobowych adwokaci i radcowie prawni Kancelarii proponują rozwiązanie pozwalające przedsiębiorcom na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności RODO. Nasi prawnicy (adwokaci i radcowie prawni) specjalizują się we wdrażaniu stosownych regulacji pod kątem prawnym.

W obrębie prawa karnego (gospodarczego, skarbowego i hazardowego), będącego domeną adwokatów, kancelaria specjalizuje się w przestępstwach z obszaru rynku kapitałowego. W przypadku zagadnień związanych z prawem pracy skupiamy się w szczególności na przygotowywaniu stosownej dokumentacji dla przedsiębiorców, jak również reprezentujemy pracowników lub pracodawców w postępowaniach sądowych, w trakcie których jest im udzielana stosowna pomoc przez adwokata lub radcę prawnego. W dziedzinie inwestycji kapitałowych udzielamy porad prawnych, dzięki czemu pomagamy wybrać najlepszy sposób na pozyskanie kapitału oraz ocenić decyzje inwestycyjne i ryzyko finansowe.

Adwokaci i radcowie prawni pracujący w Kancelarii TMH przygotowują również niezbędne dokumenty, dotyczące m.in. emisji obligacji czy też podwyższenia kapitału zakładowego. Wreszcie, nasi prawnicy (w szczególności adwokaci i radcowie prawni) zajmują się udzielaniem porad prawnych związanych z prawem transportowym i przewozowym. Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii prawnej TMH podejmują się przede wszystkim prowadzenia spraw dotyczących odszkodowania z tytułu utraty bądź zniszczenia przesyłki.

Prawnicy Kancelarii prawnej TMH posiadają (jako adwokaci i radcowie prawni) stosowne uprawnienia i dlatego mogą być pełnomocnikami Klienta w sądzie każdej instancji. Nie każdy spór musi rozstrzygać sąd, dlatego adwokaci i radcowie prawni Kancelarii TMH działają również w sądach polubownych lub korzystają z mediacji. Naszym najważniejszym celem jest realizacja zamierzeń Klientów, co umożliwia nam bezkompromisowe podejście do każdej sprawy. Posiadane przez nas doświadczenie pozwala nie tylko na dostrzeżenie istoty problemu, lecz przede wszystkim na zaproponowanie optymalnego rozwiązania.

Kancelaria prawna TMH została założona w Rzeszowie przez adwokata dr. Tomasza Marka i radcę prawnego Marcina Hotela. Połączyli oni swoje doświadczenie zawodowe z wiedzą akademicką, tworząc kancelarię, która oferuje nie tylko doradztwo prawne ale stara się być partnerem w biznesie. Dlatego też, podczas prowadzenia spraw Kancelaria TMH bierze zawsze pod uwagę cel, który ma zostać osiągnięty, aby dostosować do niego optymalne rozwiązanie prawne.

Współpracujemy tylko z najlepszymi. Szukamy adwokatów i radców prawnych, którzy są specjalistami w danej dziedzinie, aby zapewnić naszym Klientom najwyższy poziom obsługi. Również aplikanci adwokaccy i radcowscy z którymi współpracujemy są prawnikami, którzy wyróżniają się wiedzą już od początku studiów.

OBSŁUGA PRAWNA FIRM (PRZEDSIĘBIORCÓW)

Kancelaria prawna TMH w obrębie obsługi prawnej firm oferuje doradztwo i przygotowywanie dokumentacji dla działalności gospodarczych i spółek. Nasi prawnicy (adwokaci i radcowie prawni) specjalizują się w takich zagadnieniach jak: prawo spółek, ochrona danych osobowych (RODO), inwestycje kapitałowe, umowy handlowe i gospodarcze, prawo własności przemysłowej i prawo pracy. Udzielamy porad prawnych, reprezentujemy firmy podczas procesów sądowych, sporządzamy opinie prawne, opiniujemy umowy, przeprowadzamy audyty.

PORADY PRAWNE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

Klientami kancelarii są również osoby fizyczne. Najczęściej korzystają z usług doradztwa w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego oraz prawa pracy. W obrębie prawa cywilnego i rodzinnego prowadzimy postępowania spadkowe, sprawy związane z prawem własności, specjalizujemy się w sprawach podział majątku oraz pozwów rozwodowych. Z dziedziny prawa pracy oferujemy doradztwo i prowadzenie spraw toczących się przed sądem pracy.

Specjalizacje

Praca cywilna
Prawo cywilne
Prawo własności intelektualnej
Prawo własności intelektualnej
Prawo spółek i papierów wartościowych
Prawo spółek i papierów wartościowych
Prawo podatkowe
Prawo gospodarcze i handlowe
Inwestycje kapitałowe
Inwestycje kapitałowe
Prawo pracy
Prawo pracy
Postępowania sądowe i windykacja
Postępowania sądowe i windykacja
Prawo karne gospodarcze i skarbowe
Prawo karne gospodarcze i skarbowe
Szkolenia i audyty
Szkolenia i audyty
Prawo transportowe i przewozowe
Prawo transportowe i przewozowe
Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych
Prawo konsumenckie
Prawo konsumenckie

Zespół

Tomasz Marek - of councel, prawnik w kancelarii TMH

dr Tomasz Marek

adwokat

Doktor nauk prawnych. Wykładowca prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim z wyróżnieniem. Absolwent Szkoły Prawa Austriackiego. Zdobywca pierwszego miejsca w międzynarodowym konkursie International Commercial Mediation Competition w Paryżu w 2013 r. Autor wielu publikacji naukowych dotyczących prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej oraz prelegent podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

W ramach Kancelarii nadzoruje przede wszystkim sprawy z zakresu prawa cywilnego (w szczególności prawa własności intelektualnej) oraz prawa pracy. Jednocześnie zajmuje się zagadnieniami z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz procesów inwestycyjnych.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje w szczególności:

 • spory sądowe w sprawach cywilnych i gospodarczych
 • postępowania przed Urzędem Patentowym RP oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
 • transakcje przejęcia spółek, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących prawa pracy
 • kontrakty handlowe (w szczególności licencje, kontrakty menadżerskie oraz umowy o roboty budowlane)
 • negocjacje biznesowe
 • kompleksowe doradztwo prawne dla start-upów
 • odszkodowania z tytułu błędów medycznych

Języki: angielski, niemiecki.

adwokat

Doktor nauk prawnych. Wykładowca prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim z wyróżnieniem. Absolwent Szkoły Prawa Austriackiego. Zdobywca pierwszego miejsca w międzynarodowym konkursie International Commercial Mediation Competition w Paryżu w 2013 r. Autor wielu publikacji naukowych dotyczących prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej oraz prelegent podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

W ramach Kancelarii nadzoruje przede wszystkim sprawy z zakresu prawa cywilnego (w szczególności prawa własności intelektualnej) oraz prawa pracy. Jednocześnie zajmuje się zagadnieniami z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz procesów inwestycyjnych.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje w szczególności:

 • spory sądowe w sprawach cywilnych i gospodarczych
 • postępowania przed Urzędem Patentowym RP oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
 • transakcje przejęcia spółek, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących prawa pracy
 • kontrakty handlowe (w szczególności licencje, kontrakty menadżerskie oraz umowy o roboty budowlane)
 • negocjacje biznesowe
 • kompleksowe doradztwo prawne dla start-upów
 • odszkodowania z tytułu błędów medycznych

Języki: angielski, niemiecki.

Marcin Hotel - radca prawny, prawnik w kancelarii TMH

Marcin Hotel

radca prawny

Radca prawny, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa handlowego (informacji poufnych w obrocie giełdowym) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego, Szkoły Prawa Austriackiego oraz Szkoły Prawa Ukraińskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego oraz prelegent na wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.
W Kancelarii koordynuje głównie sprawy z zakresu prawa spółek i papierów wartościowych, inwestycji kapitałowych, prawa transportowego i przewozowego, prawa konsumenckiego oraz prawa karnego gospodarczego i skarbowego. Ponadto skupia się również na pomocy Klientom Kancelarii w odzyskiwaniu zainwestowanych środków pieniężnych.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje w szczególności:

 • przekształcenia podmiotowe przedsiębiorstwemisje papierów wartościowych
 • konflikty korporacyjne pomiędzy wspólnikami
 • procesy związane z dochodzeniem roszczeń z tytuły utraty lub uszkodzenia towaru w przewozie
 • spory konsumenckie
 • procesy sądowe związane z odzyskiwaniem utraconych środków pieniężnych w szczególności z tytułu obligacji i polis inwestycyjnych
 • odszkodowania z tytułu szkód w transporcie
 • sprawy z zakresu przestępczości gospodarczej i skarbowej

Języki: angielski, niemiecki, hiszpański.

radca prawny

Radca prawny, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa handlowego (informacji poufnych w obrocie giełdowym) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego, Szkoły Prawa Austriackiego oraz Szkoły Prawa Ukraińskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego oraz prelegent na wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.
W Kancelarii koordynuje głównie sprawy z zakresu prawa spółek i papierów wartościowych, inwestycji kapitałowych, prawa transportowego i przewozowego, prawa konsumenckiego oraz prawa karnego gospodarczego i skarbowego. Ponadto skupia się również na pomocy Klientom Kancelarii w odzyskiwaniu zainwestowanych środków pieniężnych.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje w szczególności:

 • przekształcenia podmiotowe przedsiębiorstwemisje papierów wartościowych
 • konflikty korporacyjne pomiędzy wspólnikami
 • procesy związane z dochodzeniem roszczeń z tytuły utraty lub uszkodzenia towaru w przewozie
 • spory konsumenckie
 • procesy sądowe związane z odzyskiwaniem utraconych środków pieniężnych w szczególności z tytułu obligacji i polis inwestycyjnych
 • odszkodowania z tytułu szkód w transporcie
 • sprawy z zakresu przestępczości gospodarczej i skarbowej

Języki: angielski, niemiecki, hiszpański.

Julia Bonusiak

prawnik

W ramach Kancelarii zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z prawem cywilnym, prawem bankowym oraz windykacją należności Klientów.

Andrzej Polak

prawnik

Specjalista w zakresie spraw z zakresu prawa handlowego i gospodarczego publicznego. W Kancelarii zajmuje się głównie postępowaniami przed urzędami regulacyjnymi jak również obsługą zagranicznych Klientów w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce.

Jagienka Jaracz-Wilk

adwokat

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2018 r., adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. W ramach Kancelarii prawnej TMH zajmuje się sprawami z zakresu prawa rodzinnego, RODO oraz polis inwestycyjnych.

Blog

15 października 2018

Obraźliwe komentarze w Internecie a środki prawne

Obraźliwe komentarze w Internecie nie należa dziś do rzadkości. W związku ze wzrostem powszechności i dostępności Internetu wiele dyskusji dotyczących problemów i spraw przeniosło się do sieci. Niestety, w świadomości wielu osób ciągle jeszcze panuje przeświadczenie, że w Internecie są anonimowi. Powoduje to, że w swoich wypowiedziach często przekraczają…

Czytaj dalej
8 października 2018

Dział spadku a stwierdzenie nabycia spadku

Wiele osób zadaje sobie pytanie o to, czym różni się stwierdzenie nabycia spadku od działu spadku. Celem niniejszego artykułu jest zwięzłe wyjaśnienie różnić pomiędzy przedmiotowymi instytucjami prawnymi. Stwierdzenie nabycia spadku Stwierdzenie nabycia spadku to inaczej prawne potwierdzenie tego, kto został spadkobiercą po zmarłym, a także w jakim udziale…

Czytaj dalej
3 października 2018

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony

Umowę najmu można zawrzeć na czas oznaczony i nieoznaczony. Zasadniczym zamiarem ustawodawcy była taka regulacja stosunków cywilnych, aby nie dochodziło do zawierania umów, których nie można „zakończyć”. Zasadą jest zatem, że umowę na czas nieoznaczony można zawsze wypowiedzieć. Dzisiejszy wpis poświęcony będzie jednak umowie zawartej na czas oznaczony.…

Czytaj dalej
Przejdź do archiwum
Biuro kancelarii prawnej TMH - zdjęcie 1 Biuro kancelarii prawnej TMH - zdjęcie 2 Biuro kancelarii prawnej TMH - zdjęcie 3

Kariera

Kogo poszukujemy?

Pracownicy są dla nas tak samo ważni jak nasi Klienci.

Poszukujemy utalentowanych i nietuzinkowych osobowości. Według naszych oczekiwań, osiągnięciom akademickim i zawodowym powinny towarzyszyć przede wszystkim pewność siebie, silna inicjatywa i umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji. Chcemy współpracować z osobami z talentem, stawiającymi sobie wysoko poprzeczkę, nastawionymi na rozwój i wspólną pracę dla dobra Klientów Kancelarii TMH.

Te osoby, które podejmują u nas pracę, mają okazję same się przekonać, jak wysokie standardy wyznaczyliśmy dla siebie i naszych współpracowników.

Aktualnie rekrutujemy zarówno studentów studiów prawniczych, jak i absolwentów, w szczególności aplikantów adwokackich oraz aplikantów radcowskich, którzy wyróżniają się swoim charakterem, pasją i zaangażowaniem.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane współpracą z Kancelarią TMH prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres:

kancelaria@ktmh.pl

Kontakt

kancelaria@ktmh.pl
tel: +48 17 307 07 66
ul. Dominikańska 1A, 35-077 Rzeszów

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora (współadministratorów) w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie.
Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię TMH zawarto w Polityce prywatności.