+48 17 307 07 66

Blog

Czy można żądać zwrotu całości składek wpłaconych na polisolokatę?

4 października 2019

„Polisolokatami” nazywane są umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Oferowane były przez banki oraz ubezpieczycieli jako atrakcyjna metoda ulokowania środków pieniężnych. Miały być one pomnażane poprzez inwestowanie w różnego rodzaju instrumenty finansowe. Same umowy dodatkowo zawierały element ochronny w postaci polisy na życie. Produkty tego typu...

Czytaj dalej

Dochodzenie roszczeń od Vienna Life Vienna Insurance Group (dawna Skandia)

23 sierpnia 2019

Umowy inwestycyjne z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, czyli polisy inwestycyjne, przez wiele osób nazywane „polisolokatami” to produkt, który kilka lat temu był bardzo często reklamowany i oferowany klientom przez banki oraz ubezpieczycieli jako bezpieczna metoda ulokowania środków, które dodatkowo były inwestowane w różnego rodzaju instrumenty finansowe. Jednym z nich...

Czytaj dalej

Czy można odzyskać pieniądze z polisolokaty po podpisaniu aneksu?

11 maja 2018

Polisy inwestycyjne to forma ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwana też w skrócie „polisolokata”. Była to bardzo popularna forma oszczędzania pieniędzy, sformułowana w taki sposób, aby uniknąć tzw. podatku Belki. Oferowane były jako bezpieczna metoda ulokowania środków, które dodatkowo były inwestowane w różnego rodzaju instrumenty finansowe....

Czytaj dalej

Jak wycofać się z polisolokaty? Czy można odzyskać pieniądze bez straty?

6 kwietnia 2018

„Polisolokaty”, czyli lokaty inwestycyjne, były proponowane klientom jako ubezpieczenie na życie, ale dodatkowo pieniądze tam zlokalizowane miały zwiększać swoją wartość poprzez inwestowanie w fundusze inwestycyjne. Na ogół, możliwe do uzyskania zyski były nawet wyższe niż na lokatach bankowych. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. W niektórych przypadkach klienci tracili...

Czytaj dalej

Polisolokaty – odzyskiwanie opłat likwidacyjnych

29 grudnia 2017

„Polisolokaty” to forma ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Przez banki, ubezpieczycieli oraz ich przedstawicieli oferowane były klientom jako bezpieczna alternatywa innych inwestycji oraz kusiły dużo wyższym zyskiem niż standardowe lokaty. Niestety, czas pokazał, że obietnice były dalekie od rzeczywistości. (więcej…)

Czytaj dalej