Blog

Ile kosztuje rozwód?

W naszej kancelarii adwokacko-radcowskiej pytanie o to, ile kosztuje rozwód, jest jedną z częściej poruszanych kwestii przez Klientów, którzy przychodzą po poradę z zakresu prawa rodzinnego. 

Prawda jest taka, że nie można jednoznacznie określić kosztów całego postępowania rozwodowego. Są one bowiem uzależnione od wielu czynników. W niniejszym artykule przybliżymy kwestie związane z kosztami postępowania rozwodowego.

Spis treści

Co składa się na koszty rozwodu?

Na koszty postępowania rozwodowego składają się przede wszystkim:

  1. opłata od pozwu – opłata ta jest stała i wynosi 600 zł, bez względu na to, czy wnosimy o orzekanie o winie czy też nie. Opłatę należy uiścić na konto Sądu Okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mają wspólne miejsce zamieszkania, ewentualnie w kasie w tegoż Sądu;
  2. koszty postępowania – to koszty, które wynikają niejako w trakcie procesu, np. koszty związane z wydaniem opinii biegłych, w tym w szczególności przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów;
  3. koszty pełnomocnika – koszty wynagrodzenia pełnomocnika kształtują się bardzo indywidualnie. Przede wszystkim zależą od stopnia skomplikowania sprawy, a w konsekwencji ilości terminów rozpraw i ilości czynności, które pełnomocnik będzie musiał w sprawie wykonać, tj. zarzuty do opinii biegłych, zażaleń na zabezpieczenie, repliki etc. W skrócie – im mniejszy konflikt, tym mniejsze koszty i odwrotnie.

Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie?

Składając pozew, małżonkowie mogą wnosić o odstąpienie o orzekaniu o winie za rozkład pożycia. Wówczas Sąd przyjmuje, że żaden z małżonków nie ponosi winy za rozkład pożycia. W związku z tym całe postępowanie jest krótsze, a co za tym idzie – tańsze, gdyż strony nie ponoszą kosztów związanych z często długotrwałym i żmudnym postępowaniem dowodowym, jak np. koszty opinii biegłych sądowych, stawiennictwem świadków i biegłych na rozprawie.

Ile kosztuje rozwód „za porozumieniem stron”?

Przede wszystkim wskazać należy, iż w prawie polskim nie ma takiej instytucji jak rozwód za porozumieniem stron. Owszem, strony mają możliwość porozumienia się w każdej kwestii związanej z rozwodem, mogą np. przedstawić wspólny plan wychowawczy (obejmujący kwestie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi czy kontaktów z nimi), uzgodnioną wysokość świadczeń alimentacyjnych dla małoletnich dzieci stron, uzgodniony sposób korzystania z majątku wspólnego małżonków, jak również sposób podziału majątku wspólnego małżonków (przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, dalej: „k.r.o.” przewidują możliwość takiego orzeczenia w wyroku rozwodowym, ale ma ono charakter wyjątkowy), co potocznie nazywane jest rozwodem za porozumieniem stron, ale taka instytucja w polskim ustawodawstwie, jak wskazano, nie występuje.

Przedstawienie wspólnych ustaleń w zakresie wszystkich rozstrzygnięć wyroku rozwodowego ułatwia całe postępowanie. Sąd nie musi rozstrzygać spornych kwestii między małżonkami, co obniża koszty postępowania rozwodowego oraz skraca czas jego trwania.

Ile kosztuje rozwód z adwokatem lub radcą prawnym?

Klienci mają pełną dowolność związaną z wyborem pełnomocnika, do którego chcą się zgłosić w kwestiach związanych z rozwodem. Może nim zostać zarówno adwokat, jak i radca prawny. Strony często zadają sobie pytanie ile kosztuje ile kosztuje rozwód z adwokatem? W tym wypadku koszty pełnomocnika nie są związane z zawodem, jaki on reprezentuje. Wynagrodzenie pełnomocnika ustalane jest bowiem indywidualnie w umowie z Klientem.

Kto ponosi koszty postępowania rozwodowego?

Naczelną zasadą postępowania cywilnego jest reguła, że koszty postępowania ponosi strona przegrywająca proces. W przypadku postępowania rozwodowego jest to strona, która jest uznana za wyłącznie winną rozkładu pożycia małżeńskiego. Jest ona wówczas zobowiązana do zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa profesjonalnego pełnomocnika stronie wygrywającej. Notabene, stroną wygrywającą jest ta, która nie została uznana za wyłącznie winną rozkładu pożycia.

W przypadku, gdyby obie strony zostały uznane za winne, Sąd, co do zasady, wzajemnie znosi koszty postępowania.

Rozwód z orzeczeniem o winie koszty adwokata

Rozwód z orzeczeniem o winie, tak jak zostało już wskazane powyżej, jest postępowaniem bardziej złożonym i dłuższym niż rozwód bez orzekania o winie (postępowanie takie trwa czasami nawet kilka lat). Oczywiście każdorazowo wynagrodzenie adwokata czy radcy prawnego ustalane jest indywidualnie podczas spotkania z Klientem, jednak ze względu na większą liczbę rozpraw, dużo bardziej złożone postępowanie dowodowe, na co składa się czasem wielogodzinnie przesłuchiwanie świadków, konieczność analiz opinii biegłych i składanie do nich ewentualnych zarzutów wynagrodzenie adwokata przy rozwodzie z orzeczeniem o winie jest dużo wyższe niż przy rozwodzie bez orzekania o winie. 

Podsumowanie

Jak wskazano powyżej, koszty rozwodu kształtują się bardzo indywidualnie i zależą od długotrwałości i stopnia skomplikowania sprawy. Generalną zasadą, jaką można wskazać jest, że im krótsze postępowanie, tym koszty z nim związane będą niższe.

Należy również pamiętać o tym, że co do zasady separacja wywołuje takie same skutki, jak postępowanie rozwodowe. Natomiast o kosztach związanych z orzeczeniem separacji możecie Państwo przeczytać w naszym poprzednim artykule.

Adwokaci i radcowie prawni, tworzący Kancelarię prawną TMH, posiadają duże doświadczenie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym w szczególności spraw rozwodowych. Po analizie dokumentacji przedstawionej przez Klienta, nasi adwokaci i radcowie prawni oferują odpowiednio pomoc prawną. Niekiedy wystarcza doraźna porada prawna, niekiedy reprezentacja Klienta w postępowaniu procesowym.Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej kancelarii w zakresie spraw o rozwód w Rzeszowie. Bezpośredni kontakt z biurem kancelarii - tel. 570 420 373 lub e-mail kancelaria@ktmh.pl. Biura naszej kancelarii znajdują się w Rzeszowie i Krakowie. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).


Jestem adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunkach prawo oraz administracja. Prowadzę sprawy rodzinne ze szczególnym uwzględnieniem spraw rozwodowych oraz alimentacyjnych. Zdobyte doświadczenie zawodowe wykorzystuję przeprowadzając również windykacje należności na rzecz Klientów Kancelarii.

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH Rzeszów – Adwokat Tomasz Marek, Radca Prawny Marcin Hotel

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Ocena Google
5.0
Na podstawie 117 recenzji
×