Blog

Ile kosztuje rozwód?

W naszej kancelarii adwokacko-radcowskiej pytanie o to, ile kosztuje rozwód, jest jedną z częściej poruszanych kwestii przez Klientów, którzy przychodzą po poradę z zakresu prawa rodzinnego. Prawda jest taka, że nie można jednoznacznie określić kosztów całego postępowania rozwodowego. Są one bowiem uzależnione od wielu czynników. W niniejszym artykule przybliżymy kwestie związane z kosztami postępowania rozwodowego.

Co składa się na koszty rozwodu?

Na koszty postępowania rozwodowego składają się przede wszystkim:

  1. opłata od pozwu – opłata ta jest stała i wynosi 600 zł, bez względu na to, czy wnosimy o orzekanie o winie czy też nie. Opłatę należy uiścić na konto Sądu Okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mają wspólne miejsce zamieszkania, ewentualnie w kasie w tegoż Sądu;
  2. koszty postępowania – to koszty, które wynikają niejako w trakcie procesu, np. koszty związane z wydaniem opinii biegłych, w tym w szczególności przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów;
  3. koszty pełnomocnika – koszty wynagrodzenia pełnomocnika kształtują się bardzo indywidualnie. Przede wszystkim zależą od stopnia skomplikowania sprawy, a w konsekwencji ilości terminów rozpraw i ilości czynności, które pełnomocnik będzie musiał w sprawie wykonać, tj. zarzuty do opinii biegłych, zażaleń na zabezpieczenie, repliki etc. W skrócie – im mniejszy konflikt, tym mniejsze koszty i odwrotnie.

Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie?

Składając pozew, małżonkowie mogą wnosić o odstąpienie o orzekaniu o winie za rozkład pożycia. Wówczas Sąd przyjmuje, że żaden z małżonków nie ponosi winy za rozkład pożycia. W związku z tym całe postępowanie jest krótsze, a co za tym idzie – tańsze, gdyż strony nie ponoszą kosztów związanych z często długotrwałym i żmudnym postępowaniem dowodowym, jak np. koszty opinii biegłych sądowych, stawiennictwem świadków i biegłych na rozprawie.

Ile kosztuje rozwód „za porozumieniem stron”?

Przede wszystkim wskazać należy, iż w prawie polskim nie ma takiej instytucji jak rozwód za porozumieniem stron. Owszem, strony mają możliwość porozumienia się w każdej kwestii związanej z rozwodem, mogą np. przedstawić wspólny plan wychowawczy (obejmujący kwestie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi czy kontaktów z nimi), uzgodnioną wysokość świadczeń alimentacyjnych dla małoletnich dzieci stron, uzgodniony sposób korzystania z majątku wspólnego małżonków, jak również sposób podziału majątku wspólnego małżonków (przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, dalej: „k.r.o.” przewidują możliwość takiego orzeczenia w wyroku rozwodowym, ale ma ono charakter wyjątkowy), co potocznie nazywane jest rozwodem za porozumieniem stron, ale taka instytucja w polskim ustawodawstwie, jak wskazano, nie występuje.

Przedstawienie wspólnych ustaleń w zakresie wszystkich rozstrzygnięć wyroku rozwodowego ułatwia całe postępowanie. Sąd nie musi rozstrzygać spornych kwestii między małżonkami, co obniża koszty postępowania rozwodowego oraz skraca czas jego trwania.

Ile kosztuje rozwód z adwokatem lub radcą prawnym?

Strony mają pełną dowolność związaną z wyborem pełnomocnika, do którego chcą się zgłosić w kwestiach związanych z rozwodem. Może nim zostać zarówno adwokat, jak i radca prawny. W tym wypadku koszty pełnomocnika nie są związane z zawodem, jaki on reprezentuje. Wynagrodzenie pełnomocnika ustalane jest bowiem indywidualnie w umowie z Klientem.

Kto ponosi koszty postępowania rozwodowego?

Naczelną zasadą postępowania cywilnego jest reguła, że koszty postępowania ponosi strona przegrywająca proces. W przypadku postępowania rozwodowego jest to strona, która jest uznana za wyłącznie winną rozkładu pożycia małżeńskiego. Jest ona wówczas zobowiązana do zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa profesjonalnego pełnomocnika stronie wygrywającej. Notabene, stroną wygrywającą jest ta, która nie została uznana za wyłącznie winną rozkładu pożycia.

W przypadku, gdyby obie strony zostały uznane za winne, Sąd, co do zasady, wzajemnie znosi koszty postępowania.

Podsumowanie

Jak wskazano powyżej, koszty rozwodu kształtują się bardzo indywidualnie i zależą od długotrwałości i stopnia skomplikowania sprawy. Generalną zasadą, jaką można wskazać jest, że im krótsze postępowanie, tym koszty z nim związane będą niższe.

Należy również pamiętać o tym, że co do zasady separacja wywołuje takie same skutki, jak postępowanie rozwodowe. Natomiast o kosztach związanych z orzeczeniem separacji możecie Państwo przeczytać w naszym poprzednim artykule.

Adwokaci i radcowie prawni, tworzący Kancelarię prawną TMH, posiadają duże doświadczenie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym w szczególności spraw rozwodowychPo analizie dokumentacji przedstawionej przez Klienta, nasi adwokaci i radcowie prawni oferują odpowiednio pomoc prawną. Niekiedy wystarcza doraźna porada prawna, niekiedy reprezentacja Klienta w postępowaniu procesowym.

Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii TMH zdają sobie sprawę z faktu, iż sprawy związane z postępowaniem rozwodowym wzbudzają wiele emocji. Naszym Klientom zapewniamy odpowiednią pomoc, aby bezpiecznie i spokojnie przeszli przez całe postępowanie. Nasza Kancelaria adwokacko-radcowska obsługuje Klientów zarówno na terenie województwa podkarpackiego (Rzeszów, Przemyśl, Krosno, etc.), jak również na terenie całej Polski.

Jagienka Jaracz–Wilk – adwokat w Kancelarii prawnej TMH Rzeszów

Kontakt
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię TMH zawarto w Polityce prywatności.

Kancelaria Prawna TMH

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Rynek Dębnicki 6/3
30‑319 Kraków

Tel: (12) 307 09 88

Ocena Google
5.0
Na podstawie 87 recenzji
×